TQ

TruongQTNHKSAAu

@qtnhksaau

BASIC member 2 karma

Page 1 of 1Posts

Thực tế cho thấy ngành du lịch, NHKS ở Việt Nam đang thiếu nguồn nhân lực trầm trọng, đặc biệt là cấp quản lý và nhiều cơ hội để phát triển. Tuy nhiên thách thức cũng không phải là ít khi các resort lớn phải thuê quản lý nước ngoài về làm vì nhiều lý do:
- Năng lực hạn chế
- Ngoại ngữ yếu
Do đó, nếu bạn muốn phát triển và thăng tiến hãy tham khảo khóa học: https://quantrinhahang.edu.vn/dao-tao