Posts

Hướng dẫn sử dụng chế độ chia đôi màn hình trên iPhone và iPad | Phương Bắc phụ kiện

Hướng dẫn sử dụng chế độ chia đôi màn hình trên iPhone và iPad | Phương Bắc phụ kiện

Bạn đã biết cách sử dụng chế độ chia đôi màn hình trên iPhone và iPad chưa? Nếu bạn vẫn đang tìm thao tác thực hiện, xem ngay bài viết này nhé.!
Hướng dẫn cách phân biệt tai nghe Airpods 1 và Airpods 2 đơn giản | Phương Bắc phụ kiện

Hướng dẫn cách phân biệt tai nghe Airpods 1 và Airpods 2 đơn giản | Phương Bắc phụ kiện

Bạn đã biết cách phân biệt tai nghe Airpods 1 và Airpods 2 như thế nào cho đúng chưa? Nếu bạn vẫn còn không biết nhận biết như nào? Tham khảo ngay bài viết nhé.!

👋

I just joined the Community!