Nostalgia sports discussionNostalgia Community

On This Day January 24th.

Gus Mortson Jim Thomson "The Gold Dust Twins" January 24:  On this day in 1925 , Gus Mortson was born in New Liskeard, Ontario. Mortson...