Đất nền là gì? Phân Loại các loại đất nền hiện nay - Thanh Xuân Land

Đất nền là gì? Phân Loại các loại đất nền hiện nay - Thanh Xuân Land

Đất nền là gì? Đất nền là loại đất chưa chịu sự tác động của bàn tay con người như xới, đào, xây dựng,....mảnh đất vẫn giữ lại hiện trang ban đầu.
Loading comments...