4:14pm - Wed 18 Aug

Skjoldbruskkjertel - hvordan sjekke symptomer, stoffskifte og knuter

Nyere forskning fraråder ultralydscreening av skjoldbruskkjertel siden man fant at det hadde ingen påvisbar helseeffekt. Hvordan sjekke stoffskifte, knuter
Loading comments...