Posts

Gynekologisk undersøkelse

Gynekologisk undersøkelse

Ved en gynekologisk undersøkelse undersøkes de kvinnelige kjønnsorganer. Ved Hud og Laserklinikken i Ørsta blir undersøkelsen alltid utført av en erfaren lege med spesialisering innen gynekologi, kvinnesykdommer og urogynekologi. Du trenger ingen henvisning fra fastlege til vår privatpraktiserende gynekolog. Undersøkelse blir gjort for å vurdere, utrede eller avkrefte eventuell sykdom. Gynekologisk undersøkelse prøver I

👋

I just joined the Community!