Posts

מעל עשרים שנות הנחיה מקצועית של ארועי ספורט בינלאומיים באירופה ובארץ;יובל חץ אירועים מקומיים, ציבוריים ופרטיים; תחרויות וטורנירים; שידורים חיים וקאברים; מנחה טקס חתונה אזרחי; טקסים וכנסים; ארועי חברות ומסחר.
לקוחותי הינם חברות הפקה גדולות וקטנות, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, איגודי ספורט, עמותות, חברות פרטיות, אירועים פרטיים.
Visit:- https://www.haaretz.co.il/sport/active/.premium-1.2591216
10:30am - Mon 13 Sep
מעל עשרים שנות הנחיה מקצועית של ארועי ספורט בינלאומיים באירופה ובארץ; אירועים מקומיים, ציבוריים ופרטיים; תחרויות וטורנירים; שידורים חיים וקאברים; מנחה טקס חתונה אזרחי; טקסים וכנסים; ארועי חברות ומסחר.
לקוחותי הינם חברות הפקה גדולות וקטנות, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, איגודי ספורט, עמותות, חברות פרטיות, אירועים פרטיים.

Visit:- https://www.haaretz.co.il/sport/active/.premium-1.2591216
4:44am - Wed 08 Sep
מעל עשרים שנות הנחיה מקצועית של ארועי ספורט בינלאומיים באירופה ובארץ; אירועים מקומיים, ציבוריים ופרטיים; תחרויות וטורנירים; שידורים חיים וקאברים; מנחה טקס חתונה אזרחי; טקסים וכנסים; ארועי חברות ומסחר.
לקוחותי הינם חברות הפקה גדולות וקטנות, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, איגודי ספורט, עמותות, חברות פרטיות, אירועים פרטיים.

Visit:- https://www.haaretz.co.il/sport/active/.premium-1.2591216
7:43am - Wed 01 Sep
מעל עשרים שנות הנחיה מקצועית של ארועי ספורט בינלאומיים באירופה ובארץ; אירועים מקומיים, ציבוריים ופרטיים; תחרויות וטורנירים; שידורים חיים וקאברים; מנחה טקס חתונה אזרחי; טקסים וכנסים; ארועי חברות ומסחר.
לקוחותי הינם חברות הפקה גדולות וקטנות, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, איגודי ספורט, עמותות, חברות פרטיות, אירועים פרטיים.
שפות הנחיה עברית רהוטה, אנגלית, רומנית ומעט ערבית.
הערכים המוספים אותם אני מביא הינם רמה בין אישית וחיבור לקהל, נסיון מקצועי מגוון, ספונטאניות, הומור, הפעלה והנעת קהל, ראיונות, אורח חיים בריא ושמחת חיים. ספורטאי פעיל, טריאתלט, איש ברזל.
5:27am - Tue 24 Aug
יובל חץ
משתתף בתחרויות טריאתלון בני 21 שנה בכל המרחקים - קצרים וארוכים, אוהב את הענף ואת העוסקים בו. רואה חשיבות הן בפיתוח הספורט המקצועי, אך לא פחות בפיתוח התשתית לחובבנים, בריאות, חינוך ואורח החיים האישי, הקבוצתי והלאומי.
Visit:- https://www.sport5.co.il/articles.aspx?FolderID=413&docID=168691
12:01pm - Thu 12 Aug
https://www.haaretz.co.il/sport/active/.premium-1.2591216">יובל חץ
משתתף בתחרויות טריאתלון בני 21 שנה בכל המרחקים - קצרים וארוכים, אוהב את הענף ואת העוסקים בו. רואה חשיבות הן בפיתוח הספורט המקצועי, אך לא פחות בפיתוח התשתית לחובבנים, בריאות, חינוך ואורח החיים האישי, הקבוצתי והלאומי.
12:22pm - Thu 08 Jul
יובל הטיס שיתוף הדרך להצלחה מתחיל באימונים משתתף בתחרויות טריאתלון בני 21 שנה בכל המרחקים - קצרים וארוכים, אוהב את הענף והמעורבים בו. רואה חשיבות הן בפיתוח הספורט המקצועי, אך לא פחות בפיתוח התשתית לחובבים, בריאות , חינוך ואורח החיים האישי, הקבוצתי והלאומי.
9:38am - Thu 01 Jul
https://www.siim.org.il/team/%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C-%D7%97%D7%A5/">יובל חץ
משתתף בתחרויות טריאתלון בני 21 שנה בכל המרחקים - קצרים וארוכים, אוהב את הענף ואת העוסקים בו. רואה חשיבות הן בפיתוח הספורט המקצועי, אך לא פחות בפיתוח התשתית לחובבנים, בריאות, חינוך ואורח החיים האישי, הקבוצתי והלאומי.
9:32am - Thu 01 Jul

👋

I just joined the Community!